ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 091-996-2414

บริษัท เอ.ดี.เอส แพ็คเกจจิ้ง แลบ จำกัด

ประวัติความเป็นมา

       บริษัท เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการเมื่อ พ.ศ.2558 เป็นโรงงานแบ่งบรรจุเครื่องสำอาง แพ็คงานเครื่องสำอาง ร่วมบรรจุงานเครื่องมือแพทย์ ทุกขั้นตอนในการผลิตจะมีการควบคุมคุณภาพที่เข็มงวด มีการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้า ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านงานเครื่องสำอางและเครื่องมือแพทย์ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการ บริษัทได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทต่าง ๆ เสมอมา

จุดเริ่มต้นและโอกาส

      เนื่องจากทางบริษัทฯ เคยดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานด้านขึ้นรูปถาดรอง PVC มาก่อน และมีลูกค้าให้ความไว้วางใจทางบริษัท ให้แพ็คสินค้างานเครื่องสำอาง เมื่อคุณสิริกาญจน์ เชื่อมงามธีรโชติ มองเห็นโอกาสการในขยายตัว จึงตัดสินใจซื้อตึกพาณิชย์ 3 คูหาและได้ดำเนินการขออนุญาตประกอบการงานเครื่องสำอางให้ถูกต้อง

เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ บจก.
เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ บจก.

การเติบโตและการพัฒนา

       หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้แพ็คสินค้างานเครื่องสำอาง จากบริษัทต่าง ๆแล้วยังได้รับโอกาสในการให้บริการร่วมบรรจุเครื่องมือแพทย์แก่ลูกค้า จึงทำให้ทางบริษัทฯ ได้ขยายกิจการและทำการขออนุญาตประกอบกิจการ ร่วมบรรจุงานเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา

ลักษณะการให้บริการ

- รับแบ่งบรรจุงานเครื่องสำอาง
- รับร่วมบรรจุงานเครื่องมือแพทย์
- รับแพ็คงานเครื่องสำอาง
- รับแพ็คงานเครื่องมือแพทย์
- รับอัดบริสเตอร์งานเครื่องมือแพทย์
- รับยิง MFD, EXP, LOT NO

- รับติดฉลากทุกชนิด
- ม้วนกระบอก PVC
- รับทำ OEM / รับผลิต OEM
- รับจ้างผลิต OEM
- รับสร้างแบรนด์
- รับผลิต OEM เครื่องสำอาง

เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ บจก.